Блестящ текст от www.mamaibebe.com14.ІІІ.2011.17.30 

 От тук може да свалите песните, изучавани във втори клас:

Албум

Родина

Отново на училище

Песен за дъждовните капки

Рече мама

На мегдана

Карамфилке

Люлчина песен

Зимна песничка

Гости сме ви коледари

Благослов

Дядо Коледа

Шарко и Марко

Петльо

Моето котенце

Игра

Брезичка

Дена

Март

Радецки

Пролет

Би що би зима

Гост от юг

Мъри бульо хубава, хубава

Великден

Посрещане

Днес ден славен

Чакай ме, море

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="https://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1796aa06"><param name="quality" value="high"><embed src="https://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1796aa06" quality="high" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object>

 


Росица Илиева