Разписание на часовете                Междучасия

1.7,45 - 8,20                                1.8.20 - 8.50

2.8.50 - 9.25                                2.9.25 - 9.45

3.9.45 - 10.20                              3.10.20 - 11.40

4.10,40 - 11.15                            4.11.15 - 11.35

5.11.35 - 12.10

 

 Блестящ текст от www.mamaibebe.com

 

Похеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1.Литература  Околен свят Руски/Английски Физ.възпитание и спорт ЗИП-Бълг.език
2.Бълг.език Литература Развитие на речта Литература ЗИП-Бълг.език
3.Математика Бълг.език Развитие на речта Математика Математика
4.Музика Изобраз.изкуство Музика Домашен бит и техника Физ.възпитание и спорт
5.Час на класа     Руски/Английски  
         

 Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com
Росица Илиева