За вас, родители!

Уважаеми родители!

Да си родител е най- голямата отговорност за всеки от нас. Всички ние се стремим да дадем най-доброто на нашите деца, да постъпваме правилно при тяхното възпитание. Понякога допускаме грешки, но най-важното е винаги да ги даряваме с нашата любов и да ги подкрепяме безусловно, за да се чувстват щастливи и уверени в себе си.

На тази страница ще публикувам различни материали, които могат да ви бъдат от полза и да ви дадат отговори на важни въпроси.

Детето ще израсте като неудачник и невротик, ако използвате изрази като:


1. "Излез", "не ми пречи", "зает (а) съм";

2. Силните хора не плачат;

3. Ти винаги правиш всичко не както трябва.

4. Ти си лош и аз такъв не те обичам;

5. Ти всичко правиш по-лошо от другите;

6. По-добре да не те бях раждала;

7. Колко много сме ти дали, а ти ...

8. Ако ти така почнеш да се държиш, с теб никой няма да дружи (няма да те обича, няма да се ожени за теб и т. Н.)

9. Неправилно! Това трябва да се направи по друг начин!

10. Колко пъти съм ти казвала, но ти всичко правиш наопаки!

11. Не вярвай на никого - всички лъжат!

12. Бог ще те накаже!

 

 

 

 

Детето ще израсте щастливо и успешно, ако му казвате:
 

1. Сега ми е нужна помощта ти - или - докато с теб заедно направим това, разкажи ми какво се е случило.

2. Поплачи си – ще ти олекне!

3. Ти си такъв умник, юнак, също като баща си (или майка си)!

4. Аз те обичам, ти си добър и умен, но сега съм огорчен от твоето поведение и се чувствам зле.

5. Днес си се справил по-добре от вчера, защото си се постарал!

6. Ние те чакахме да си дойдеш! Какво щастие е, че те има! Какво бихме правили без теб!

7. Ние те обичаме, разбираме и се надяваме на теб!

8. Интересно ни е да чуем мнението ти.

9. Както ти се отнасяш към хората, така и те ще се отнасят към теб. Ако ти ги обичаш и разбираш и те ще ти отвърнат със същото.

10. Хайде да видим как това може да стане по-добре! Да опитаме още веднъж!

11. Избирай приятелите си сам и помни, че всичко в живота ти зависи от теб!

12. Бог те обича!

 


За вас родители

Децата научават това, с което живеят

Ако детето живее с критика, то ще се научи да осъжда.
Ако детето живее с враждебност, то ще се научи да се бие.
Ако детето живее с подигравки, то ще стане неуверено.
Ако детето живее със срам, то ще се научи да се чувства виновно.
Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпение.
Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност.
Ако детето живее с похвали, то ще се научи да цени.
Ако детето живее с честност, то ще се научи на справедливост.
Ако детето живее със сигурност, то ще се научи на доверие.
Ако детето живее с одобрение, то ще се научи да се харесва.
Ако детето живее с любов и приятелство, то ще се научи да открива обич в света.
Робърт Луи Стивънсън
Добрите родители дават на детето си две неща: корени и криле. Корени, за да знаят откъде са тръгнали и криле, за да летят надалече и да правят това, на което са били научени ...

 

Бети Б. Янгс
 

Общи съвети:

1. Не се скъпете на похвали.

2. Хвалете детето, критикувайте изпълнението.

3. Даже в морето от неуспехи може да се намери островче на успеха и да се закрепите за него.

4. Поставяйте пред детето само конкретни цели.

5. Не поставяйте няколко задачи едновременно.

6. Формулата «отново ти не ...» - е най-сигурният път към израстване на неудачника.

7. На децата не бива да се натрапват възгледи, мнения на родителите по дадените за изпълнение задачи. Родителите могат заедно с детето си да обсъждат варианти на действие, да помагат в подбора на определени средства за достигане на целите.

10. Детето расте и се възпитава в общуване с хората, които го разбират и уважават, обичат го и дружат с него.

11. След всяка контролно-оценъчна работа в спокойна и предразполагаща обстановка поговорете с детето как да му помогнете, за да постигне още по-голям успех, така че изискванията на учителите да бъдат изпълнени.

12. Не бива да се предявяват към детето такива изисквания, каквито то не може да изпълни.

13. Необходимо е вкъщи да се създават условия, в които детето да чувства, че учението е социално значимо дело, чийто резултат от неговите познавателни старания извиква поощрителен отклик в семейството.

14. Добре е да се показват на роднини и близки писмените работи на детето, с които се гордеете.

15. Нека детето да чува коментарите на възрастните, разкажете му за отзивите, които са дали вашите познати за неговите писмени работи.

16. Детето трябва да бъде уверено, че родителите му се гордеят с него.

17. Необходимо е да се проявява постоянен интерес към делата на детето, да се разграничават грижите, успехите и неудачите.

18. Обръщайте се към детето като към възрастен човек, като пълноправен участник в семейния живот.

19. Учебните постижения на детето трябва да се възприемат като принос на детето в живота на семейството.

"НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО, ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА СЕ УЧИМ"
                                                СЕНЕКА

.....ОТ КНИГИТЕ, ОТ ГРЕШКИТЕ СИ, ОТ ДОБРИТЕ ХОРА ОКОЛО НАС 

         Три неща възрастните трябва да научат от децата: да се раздават без повод; винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, за което мечтаят...


Росица Илиева