Блестящ текст от www.mamaibebe.com

 

 Блестящ текст от www.mamaibebe.com

 • Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.

 

 •  Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми.

 

 • Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.

 

 •  Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.

 

 •  Аз участвам в работата на класа.

 

 •  Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.

 

 • В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.

 

 •  Аз опазвам училищното имущество.

 

 •  Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.

 

 •  Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите.

 

 • Аз не се бия и не обиждам.

 

 • Аз мога и искам да преуспея.

 

 

Аз строго спазвам горните правила.

 

Блестящ текст от www.mamaibebe.com


Росица Илиева